Filtrowanie przepisów

ZA CO BYLIŚMY ODPOWIEDZIALNI

  • budowę mechanizmu filtrowania przepisów dla strony warzywizm.pl
  • zaprojektowanie struktury danych dla przepisów
  • import przepisów z poprzedniej strony
  • wbudowanie mechanizmu w motyw WordPress-a
  • wprowadzenie usprawnień w pozostałych częściach

TECHNOLOGIA

WordPress, PHP, HTML, CSS, JS