Tru tutu

Za co byliśmy odpowiedzialni

  • rozbudowę funkcjonalności sklepu poprzez dodanie opcji sprzedaży po cenach hurtowych
  • utworzenie mechanizmy do tworzenia plików XML z stanem magazynu i cenami
  • integrację powyższych elementów z wersjami językowymi i walutami
  • poprawę drobnych elementów graficznych w layoucie sklepu

Technologia

WordPress, WooCommerce, HTML, CSS, JS